Vyliec.sk > ATC skupina > Blokátory kalciového kanála

Blokátory kalciového kanála

Do ATC skupiny blokátory kalciového kanála patrí:

Alozur

Alozur

Alozur je liek, ktorý sa využíva pri liečbe vysokého krvného tlaku. Patrí do skupiny vazodilatanciá a jeho účinnou látkou je amlodipín. Alozur5 (99.26%) 27 hlasov

Hipres

Hipres je preparát z liekovej skupiny blokátorov kalciových kanálov, ktoré sa radia medzi antihypertenzíva. Účinnou látkou je zlúčenina amlodipín. Hipres5 (99.62%) 53 hlasov

Lerpin

Lerpin je preparát z liekovej skupiny blokátorov kalciových kanálov, ktoré sa radia medzi antihypertenzíva. Účinnou látkou je zlúčenina lercanidipín. Lerpin5 (99.49%) 39 hlasov

Plendil ER

Plendil ER

Plendil ER je liek, ktorý sa používa pri liečbe vysokého krvného tlaku. Patrí do skupiny vazodilatanciá a jeho účinnou látkou je felodipín. Plendil ER5 (99.23%) 26 hlasov

Pozrite si a využite aktuálne špeciálne akcie Dr.Max – až do výšky – 40%!
Tenox

Tenox

Tenox je preparát z liekovej skupiny blokátorov kalciových kanálov, ktoré sa radia medzi antihypertenzíva. Účinnou látkou je zlúčenina amlodipín. Tenox5 (99.26%) 27 hlasov

Verahexal

Verahexal

Verahexal je liek využívaný v kardiológii. Patrí do skupiny vazodilatanciá a jeho účinnou zložkou je verapamil. Verahexal5 (99.31%) 29 hlasov

Verapamil

Verapamil

Verapamil je liek využívaný v kardiológii. Patrí do skupiny vazodilatanciá a jeho účinnou zložkou je verapamil. Verapamil5 (99.26%) 27 hlasov

Zorem

Zorem

Zorem je liek, ktorý sa využíva pri liečbe vysokého krvného tlaku. Patrí do skupiny vazodilatanciá a jeho účinnou látkou je amlodipín. Zorem5 (99.44%) 36 hlasov

Blokátory kalciového kanála