Antidotá, detoxikanciá

Antidotá sú lieky, ktoré sa požívajú k liečbe otráv. Liečba je obyčajne viacstupňová, a preto sa používa pri týchto stavoch aj skupina detoxikancií na celkovú očistu organizmu.

Medzi lieky v indikačnej skupine antidotá, detoxikanciá patrí:


Back to top button