Ebola

EbolaEbola je infekčné vírusové ochorenie, ktoré sa stalo známym najmä kvôli epidémii v niektorých afrických štátoch v roku 2014. Ochorenie je značne obávané pre vysokú úmrtnosť a nie príliš úspešnú liečbu. Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia, ako sa presne prejavuje a ako ho liečiť?

Príčiny vypuknutia choroby


Ebola je spôsobená vírusom, ktorý napáda primáty (opice) a z nich bol zrejme prenesený na človeka. K prenosu môže dôjsť telesnými tekutinami alebo krvou nakazeného. Prenos vzduchom nebol u tohto ochorenia našťastie potvrdený.

Prejavy

Príznaky eboly sa zvyčajne objavia okolo dvoch týždni po nákaze. Okrem klasických chrípkových príznakov (horúčka, bolesti svalov, bolesti hlavy) sa objavujú krvácavé prejavy, kedy dochádza k masívnemu krvácaniu do kože a slizníc (veľké množstvo krvi v stolici) a k prekrvácaniu a zlyhávaniu vnútorných orgánov. Za 1-2 týždne postihnutý buď zomrie, alebo sa začne uzdravovať. Aj po uzdravení však môže byť postihnutý človek ešte po nejakú dobu infekčný a nákazu prenášať.

Diagnostika

Už pri podozrení na ochorenie musí byť daný jednotlivec neodkladne izolovaný. Diagnostické metódy na potvrdenie infekcie ebolou nie sú z pochopiteľných dôvodov bežne dostupné a zahŕňajú serologický dôkaz protilátok proti vírusu v krvi, nález vírusovej nukleovej kyseliny, alebo priamy preukaz vírusových častíc.

Prevencia

Prevencia zahŕňa obmedzenie šírenia ochorení z nakazených opíc a taktiež ošípaných na človeka. To možno dosiahnuť kontrolovaním týchto zvierat z hľadiska nákazy a ich zabitím a riadnou likvidáciou tiel v prípade potvrdenia ochorenia. Nápomocné môže byť aj správne varenie mäsa a nosenie ochranného odevu pri manipulácii s mäsom.

Liečba

Terapia tak závažného ochorenia ako je ebola prebieha v našich podmienkach v špeciálnych centrách, ktoré okrem liečby bránia šíreniu ochorení prísnou karanténou postihnutých. V súčasnej dobe síce existujú niektoré experimentálne lieky, ale ich účinnosť je prinajmenšom sporná. Základom terapie tak je udržanie krvného obehu postihnutého a podporná liečba zlyhávajúcich orgánov.

Zdroj: https://www.stefajir.cz/ebola

Najnovšie články od MUDr. Jiří Štefánek (zobraziť všetky)

    Použité zdroje: základné zdroje textu