Duloxetín

Latinský názov: Duloxetinum

Lieky s účinnou látkou duloxetín:


Cymbalta

Cymbalta

Cymbalta je liek z radu antidepresív obsahujúci liečivo duloxetín. Cymbalta zvyšuje hladinu sérotonínu a noradrenalínu v nervovom systéme.  Princíp Účinná látka duloxetín ovplyvňuje neurotransmitery, chemické látky, ktoré nervy v mozgu vytvárajú a uvoľňujú, aby mohli navzájom komunikovať. Neurotransmitery buď prechádzajú cez priestor medzi nervami a pripevňujú sa k receptorom na povrchu blízkych nervov, alebo sa …

Dulodet

Dulodet

Dulodet je liek, ktorý je zaraďovaný do skupiny antidepresíva. Jeho účinnou látkou je zlúčenina duloxetín. Princíp lieku Dulodet Duloxetín ovplyvňuje neuromediátory v mozgu. Neuromediátory sú látky, ktoré pomáhajú prenášať vzruchy medzi neurónmi a množstvo psychiatrických chorôb je do značnej miery daná ich nerovnováhou. Pomocou antidepresív sa snažíme vtiesniť do prijateľných medzí (do rovnováhy). Duloxetín ovplyvňuje najmä hladinu serotonínu a …

Duloxetin

Duloxetin

Duloxetin je liek, ktorý patrí do skupiny antidepresíva. Jeho účinnou látkou je zlúčenina duloxetin. Princíp lieku Duloxetin Po užití lieku a po jeho vstrebaní, duloxetín začne ovplyvňovať  neuromediátory v mozgu. Neuromediátory sú látky, ktoré pomáhajú prenášať vzruchy medzi neurónmi a mnoho psychiatrických chorôb je do značnej miery daná ich nerovnováhou. Pomocou antidepresív sa snažíme udržať v tejto …

Nilodux

Nilodux

Nilodux je liek, ktorý patrí do skupiny antidepresív. Jeho účinnou látkou je zlúčenina duloxetín. Duloxetín ovplyvňuje neuromediátory v mozgu…

Onelar

Onelar je liek, ktorý patrí do skupiny antidepresív. Jeho účinnou látkou je zlúčenina duloxetín. Princíp lieku Onelar Duloxetín ovplyvňuje neuromediátory v mozgu. Neuromediátory sú látky, ktoré pomáhajú prenášať vzruchy medzi neurónmi a rad psychiatrických chorôb je do značnej miery daná ich nerovnováhou, ktoré sa pomocou antidepresív snaží lekár vychýliť do prijateľných medzí. Duloxetín ovplyvňuje najmä …

Xeristar

Xeristar

Xeristar je liek, ktorý patrí do skupiny antidepresív. Jeho účinnou látkou je zlúčenina duloxetín. Duloxetín ovplyvňuje neuromediátory v mozgu…

Back to top button