Úvod / Choroby / Tupozrakosť

Tupozrakosť

TupozrakosťTupozrakosť (odborne amblyopia) je pomerne častý problém, s ktorým sa stretávajú oční lekári. Tupozrakosť sa označuje tiež ako „lenivé oko“ a tento termín vystihuje podstatu problému – jedno z očí je slabšie než to druhé. Pokiaľ sa na tupozrakosť príde včas, je dobré liečiteľná a nespôsobuje žiadne väčšie komplikácie.

Viac o tomto probléme, jeho diagnostike, prejavoch a liečbe sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Príčiny tupozrakosti:


Príčinou je nekoordinovanosť daného oka, ktoré zaisťuje príjem zrakových signálov , a aj mozgu, ktorý tieto informácie spracuváva. Niekedy je dôvodom škuľavosť, inokedy je príčinou už existujúce ochorenie jedného oka, ktoré ho oslabuje (napríklad vrodený šedý zákal) a v niektorých prípadoch nie je príčina jasná.

Či tak alebo tak, mozog začne ignorovať obraz odosielaný tupozrakým okom a toto oko tak začne byť menej využívané.

Prejavy:

Tupozraké oko je menej využívané a začne postupne slabnúť. Slabá amblyopia nemusí byť nejako zrejmá, ale jej silnejšie formy môže človek na postihnutom oku vnímať ako zrakovú neostrosť, zahmlené videnie, horšiu schopnosť zaostrovať a znížené vnímanie kontrastu a farieb.

Je narušené trojrozmerné vnímanie a jedinec s tupozrakosťou môže mať trochu zhoršenú schopnosť určiť správne vzdialenosť objektov.

Diagnostika:

Pri podozrení na amblyopiu je vhodné vyšetrenie očným lekárom, ktorý zhodnotí schopnosti oboch očí a nájde prípadné odchýlky. Čím skôr je zachytená a liečená, tým sú lepšie výsledky terapie.

Liečba:

Väčšinou sa vykonáva dočasné zakrytie zdravého oka, aby mozog musel tupozraké oko viac namáhať. Nezrovnalosti medzi zdravým a tupozrakým okom sa vyrovnávajú pomocou dioptrických okuliarov alebo kontaktných šošoviek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *