Pregabalín

Latinský názov: Pregabalinum

Lieky s účinnou látkou pregabalín:

Brieka

Brieka je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina pregabalín.

Lyrica

Lyrica [Lirika] je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina pregabalín. Pregabalín je analogická (obdobná) látka…