Nintedanib

Latinský názov: Nintedanib

Lieky s účinnou látkou nintedanib:


Ofev

Ofev

Ofev je liek používaný pri niektorých pľúcnych ochoreniach. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina nintedanib. Ofev a jeho princíp Nintedanib blokuje bunkové receptory pre cievne, fibroblastové a epitelové rastové faktory. To narúša množenie a prežitie buniek tvoriacich výstelku ciev a niektorých väzivových buniek. Využitie Ofev sa využíva v terapii pacientov s niektorými formami pľúcnej fibrózy, čo …

Vargatef

Vargatef

Vargatef je liek, ktorý sa používa na liečbu niektorých foriem rakoviny pľúc. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou látkou je nintedanib. Princíp lieku Vargatef  Nintedanib blokuje aktivitu skupiny proteínov, ktoré sa zapájajú do tvorby nových krvných ciev, ktoré rakovinové bunky potrebujú na to, aby prostredníctvom nich mohli prijímať živiny a kyslík. Blokovaním aktivity týchto proteínov …

Back to top button