Meloxikam

Latinský názov: Meloxicamum

Lieky s účinnou látkou meloxikam:

Oramellox

Oramellox

Oramellox je liek zo skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSPZL). Iný názov pre nich sú nesteroidné antiflogistiká alebo nesteroidné antireumatiká.