Imatinib

Latinský názov: Imatinibum

Lieky s účinnou látkou imatinib:


Imatinib

Imatinib

Imatinib patrí medzi lieky používané v hematológii a hematoonkológii. Jeho účinnou zložkou je rovnomenná zlúčenina imatinib. Princíp Imatinib patrí medzi inhibítory tyrozínkinázy, čo sú enzýmy prenášajúce v bunkách informácie, ktoré sú okrem iného dôležité pre delenie a množenie buniek. Pôsobí na viacerých tyrozínkináz, medzi nimi aj na bcr-abl tyrozínkinázy, ktorá je dôležitá pre rozvoj chronickej …

Latib

Latib

Latib patrí medzi lieky používané v hematológii a hematoonkológie. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina imatinib. Imatinib patrí medzi inhibítory…

Back to top button