Imatinib

Latinský názov: Imatinibum

Lieky s účinnou látkou imatinib:

Latib

Latib

Latib patrí medzi lieky používané v hematológii a hematoonkológie. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina imatinib. Imatinib patrí medzi inhibítory…