Anestetiká

Do ATC skupiny anestetiká patrí:


Calypsol

Calypsol

Calypsol je liek, ktorý má najväčšie využitie v anestéziológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina ketamín. Princíp Ketamín je látka so silným anestetickým efektom. Určitou výhodou oproti iným anestetikám je len malý a krátkodobý tlmivý vplyv na dychové centrum, naopak nevýhodou je častejšia prítomnosť halucinácií a nepríjemných zážitkov na konci jeho účinku. Využitie Tento liek sa …

Entonox

Entonox je liek, ktorý sa používa, pokiaľ je potrebné tlmenie bolesti miernej až strednej intenzity a obmedzeného trvania a ak je požadovaný rýchly nástup a ústup účinku. Tento liek tlmí bolesť už po niekoľkých nádychoch a tlmivý účinok mizne po niekoľkých minútach od ukončenia podávania. Možno ho použiť u dospelých a detí starších 1 mesiac. …

Mesocain

Mesocain

Mesocain je liek, ktorý sa používa proti bolesti. Patrí do skupiny lokálne anestetiká a jeho účinnou látkou je trimekaín. Princíp lieku Mesocain Trimekaín pôsobí lokálne v mieste aplikácie, ovplyvňuje nervové vlákna a tlmí až blokuje vedenie nervových zmyslových informácií o bolesti, tlaku a pocitu tepla či chladu. Využitie Mesocain podávame tam, kde chceme zabrániť bolesti. Injekčne …

Mivacron

Mivacron je preparát, ktorý býva využívaný najmä v anestéziológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina mivakurium (presnejšie mivakurium-chlorid). Princíp lieku Mivacron Mivakurium blokuje nervosvalový prenos (pôsobí na nikotínové cholinergné receptory na nervosvalovej platničke) a vďaka tomu výrazne znižuje napätie kostrových svalov, čo označujeme ako myorelaxačný účinok. Látka má rýchly nástup a skôr krátkodobý účinok. Použitie Mivacron …

Propofol

Propofol

Propofol je preparát, ktorý má využitie najmä v anestéziológii. Patrí do skupiny celkové anestetiká. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina propofol. Princíp lieku Propofol Propofol pôsobí ako silné celkové anestetikum s veľmi rýchlym nástupom účinku (cca 30 sekúnd) a celkovo krátkym účinkom (cca 5 minút). Celkové anestetiká sa používajú na vyvolanie bezvedomia (spánku) tak, aby mohli byť …

Rapifen

Rapifen

Rapifen je preparát, ktorý má využitie najmä v anestéziológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina alfentanil. Princíp Alfentanil je silné opioidné anestetikum, čo znamená, že veľmi silno potláča bolesť. Zlúčenina má pri vnútrožilovom podaní rýchly nástup účinku a jej účinok je krátkodobý. Využitie Liek sa podáva v rámci anestézie pri krátkodobých aj dlhotrvajúcich chirurgických zákrokoch. Podávanie …

Remifentanil

Remifentanil

Remifentanil je preparát, ktorý má využitie najmä v anestéziológii. Jeho účinnou zložkou je rovnomenná zlúčenina remifentanil. Princíp Patrí medzi silné opioidné anestetika, čo znamená, že veľmi silno potláča bolesť. Zlúčenina má pri vnútrožilovom podaní rýchly nástup účinku a jej účinok je veľmi krátkodobý. Využitie Liečivo sa podáva ako analgetikum v rámci navodenia a udržania celkovej anestézie …

Ultiva

Ultiva

Ultiva je preparát, ktorý má využitie najmä v anestéziológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina remifentanil. Princíp Remifentanil je silné opioidné anestetikum, čo znamená, že veľmi silno potláča bolesť. Zlúčenina má pri vnútrožilovom podaní rýchly nástup účinku a jej účinok je veľmi krátkodobý. Využitie Ultiva sa podáva ako analgetikum v rámci navodenia a udržania celkovej anestézie …

Back to top button