Vakcína rotavírusová

Lieky s účinnou látkou vakcína rotavírusová:

Rotarix

Rotarix

Rotarix patrí medzi známe vakcíny a používa sa na prevenciu vzniku rotavírusovej infekcie. Radí sa do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou zložkou sú oslabené živé rotavírusy.