Pramipexol

Latinský názov: Pramipexolum

Lieky s účinnou látkou pramipexol:

Oprymea

Oprymea

Oprymea je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu Parkinsonovej choroby. Patrí do skupiny antiparkinsoniká a jeho účinnou látkou je pramipexol.