Pioglitazón

Latinský názov: Pioglitazonum

Lieky s účinnou látkou pioglitazón:


Paglitaz

Paglitaz

Paglitaz patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina pioglitazón. Paglitaz a jeho princíp Pioglitazón je zaujímavá zlúčenina radiaca sa medzi tzv. tiazolidíndióny. Kým rad PAD ako sú napríklad deriváty sulfonylmočoviny sa sústredia na zvýšenie tvorby inzulínu v pankrease, účinok pioglitazónu je cielený na ostatné …

Sepioglin

Sepioglin

Sepioglin patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina pioglitazón. Princíp lieku Sepioglin Pioglitazón je zaujímavá zlúčenina radiaca sa medzi tzv. tiazolidíndióny. Kým niekoľko PAD-ov ako sú napríklad deriváty sulfonylmočoviny sa sústredí na zvýšenie tvorby inzulínu v pankrease, účinok pioglitazónu cieli na ostatné tkanivá …

Back to top button