Naltrexon

Latinský názov: Naltrexonum

Lieky s účinnou látkou naltrexon:

Adepend

Adepend

Adepend je liek, ktorý sa používa v rámci odvykaní od alkoholu. Účinnou zložkou je zlúčenina naltrexon. Naltrexon sa v centrálnom nervovom systéme viaže…

Naltrexone

Naltrexone

Naltrexone je liek, ktorý sa používa v rámci odvykania od opiátov. Patrí do skupiny antidotá, detoxikanciá a jeho účinnou látkou je naltrexon. Naltrexone5 (99.23%) 26 hlasov

Naltrexon