Metformín

Latinský názov: Metforminum

Lieky s účinnou látkou metformín:


Back to top button