Lopinavir

Latinský názov: Lopinavirum

Lieky s účinnou látkou lopinavir:

Kaletra

Kaletra

Kaletra je kombinovaný liek, ktorý sa podáva pacientom s niektorými formami HIV infekcie. Patrí do skupiny chemoterapeutiká a jeho účinnými zložkami sú lopinavir a ritonavir.