Lopinavir

Latinský názov: Lopinavirum

Lieky s účinnou látkou lopinavir:


Kaletra

Kaletra

Kaletra je kombinovaný liek, ktorý sa podáva pacientom s niektorými formami HIV infekcie. Patrí do skupiny chemoterapeutiká a jeho účinnými zložkami sú lopinavir a ritonavir. Princíp lieku Kaletra Lopinavir blokuje enzýmy (proteázy) HIV vírusu a to spôsobuje vznik nezrelých a neinfekčných vírusových častíc. Ritonavir má pomocný efekt, blokuje rozklad lopinaviru v organizme a tým výrazne zlepšuje …

Back to top button