Lamivudín

Latinský názov: Lamivudinum

Lieky s účinnou látkou lamivudín:


Epivir

Epivir

Epivir je druh lieku, ktorého účinnou zložkou je zlúčenina lamivudín slúžiaca proti liečbe infekcie HIV. Princíp lieku Epivir Lamivudín sa po vstrebaní do organizmu dostáva do buniek a premieňa sa v nich na lamivudín-trifosfát. Táto látka dokáže blokovať vírusový enzým známy ako reverzná transkriptáza. Vďaka tomu dochádza k tlmeniu vnútrobunkového množenia niektorých vírusov, napríklad vírusu HIV …

Iviverz

Iviverz je liek využívaný v infekčnom lekárstve, patrí medzi antivirotiká a jeho účinnou zložkou sú zlúčeniny abakavir a lamivudín. Princíp lieku Iviverz Abakavir a lamivudín blokujú enzým reverzná transkriptáza, ktorý je nutný pre množenie vírusových častíc HIV vírusov. Použitie Tento liek je podávaný pacientom s niektorými formami HIV infekcie. Liek býva súčasťou komplexných terapeutických režimov …

Lamivudín

Lamivudín

Lamivudín je liek, ktorý sa predtým veľmi často používal v hepatológii. Jeho účinnou zložkou je rovnomenná zlúčenina lamivudín. Princíp lieku Lamivudín Liek sa po vstrebaní do organizmu dostáva do buniek a premieňa sa v nich na lamivudín-trifosfát. Táto látka dokáže blokovať vírusový enzým známy ako reverznú transkriptázu. Vďaka tomu dochádza k tlmeniu vnútrobunkového množenia niektorých …

Back to top button