Lamivudín

Latinský názov: Lamivudinum

Lieky s účinnou látkou lamivudín:

Epivir

Epivir

Epivir je druh lieku, ktorého účinnou zložkou je zlúčenina lamivudín slúžiaca proti liečbe infekcie HIV. Epivir5 (100%) 30 hlasov

Iviverz

Iviverz je liek využívaný v infekčnom lekárstve, patrí medzi antivirotiká a jeho účinnou zložkou sú zlúčeniny abakavir a lamivudín. Iviverz5 (99.57%) 46 hlasov

Lamivudín