Izoniazid

Latinský názov: Isoniazidum

Lieky s účinnou látkou izoniazid:

Nidrazid

Nidrazid

Nidrazid je liek, ktorý patrí medzi lieky proti tuberkulóze (antituberkulotiká). Jeho účinnou zložkou je zlúčenina izoniazid.