Izoniazid

Latinský názov: Isoniazidum

Lieky s účinnou látkou izoniazid:


Nidrazid

Nidrazid

Nidrazid je liek, ktorý patrí medzi lieky proti tuberkulóze (antituberkulotiká). Jeho účinnou zložkou je zlúčenina izoniazid.

Back to top button