Felodipín

Latinský názov: Felodipinum

Lieky s účinnou látkou felodipín:


Plendil ER

Plendil ER

Plendil ER je liek, ktorý sa používa pri liečbe vysokého krvného tlaku. Patrí do skupiny vazodilatanciá a jeho účinnou látkou je felodipín. Princíp lieku Plendil ER Felodipín má efekt na hladkú svalovinu ciev vrátane svaloviny srdcových vencovitých tepien. Látka svalovinu uvoľní, tým rozšíri priemer ciev a zníži odpor prúdiacej krvi. Využitie Plendil ER je účinný v liečbe vysokého tlaku, veľmi dobre sa kombinuje s …

Back to top button