Edoxaban

Latinský názov: Edoxaban

Lieky s účinnou látkou edoxaban:

Lixiana

Lixiana

Lixiana patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antikoagulanciá. Obsahuje liečivo edoxaban tosilát.