Edoxaban

Latinský názov: Edoxaban

Lieky s účinnou látkou edoxaban:


Lixiana

Lixiana

Lixiana patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antikoagulanciá. Obsahuje liečivo edoxaban tosilát.  Obsah článku:PrincípVyužitiePodávanieNevýhody Princíp Pomáha zabrániť tvorbe zrazenín. Funguje tak, že blokuje aktivitu Xa faktora, ktorý je dôležitou súčasťou mechanizmu zrážania krvi. Využitie U dospelých sa používa na prevenciu krvných zrazenín v mozgu (cievna mozgová príhoda) a iných cievach v tele, ak majú nevalvulárnu fibriláciu …

Back to top button