Docetaxel

Latinský názov: Docetaxelum

Lieky s účinnou látkou docetaxel:

Qvidadotax

Qvidadotax je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je zlúčenina docetaxel.