Cefotaxim

Latinský názov: Cefotaximum

Lieky s účinnou látkou cefotaxim:


Back to top button