Asenapín

Latinský názov: Asenapinum

Lieky s účinnou látkou asenapín:

Sycrest

Sycrest

Sycrest je liek, ktorý sa používa v psychiatri na liečbu psychiatrických stavov. Patrí do skupiny antipsychotiká a jeho účinnou látkou je asenapín.