Anestetiká (celkové)

Celkové anestetiká sú lieky tlmiace nervovú sústavu a používané k strate vedomia – narkóze. Narkóza nesmie ohroziť život pacienta, musí byť úplne reverzibilná a nesmie ohroziť životné funkcie organizmu, najmä obeh a dýchanie. Účelom celkovej anestézie je dočasne odstránenie vnímania bolesti, pohybu svalov a reflexov.

Medzi lieky v indikačnej skupine anestetiká (celkové) patrí:

Calypsol

Calypsol

Calypsol je liek, ktorý má najväčšie využitie v anestéziológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina ketamín. Princíp Ketamín je látka so silným anestetickým efektom. Určitou výhodou oproti iným anestetikám je len malý a krátkodobý tlmivý vplyv na dychové centrum, naopak nevýhodou je častejšia prítomnosť halucinácií a nepríjemných zážitkov na konci jeho účinku. Využitie Tento liek sa …

Entonox

Entonox je liek, ktorý sa používa, pokiaľ je potrebné tlmenie bolesti miernej až strednej intenzity a obmedzeného trvania a ak je požadovaný rýchly nástup a ústup účinku. Tento liek tlmí bolesť už po niekoľkých nádychoch a tlmivý účinok mizne po niekoľkých minútach od ukončenia podávania. Možno ho použiť u dospelých a detí starších 1 mesiac. …

Mivacron

Mivacron je preparát, ktorý býva využívaný najmä v anestéziológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina mivakurium (presnejšie mivakurium-chlorid). Princíp lieku Mivacron Mivakurium blokuje nervosvalový prenos (pôsobí na nikotínové cholinergné receptory na nervosvalovej platničke) a vďaka tomu výrazne znižuje napätie kostrových svalov, čo označujeme ako myorelaxačný účinok. Látka má rýchly nástup a skôr krátkodobý účinok. Použitie Mivacron …

Propofol

Propofol

Propofol je preparát, ktorý má využitie najmä v anestéziológii. Patrí do skupiny celkové anestetiká. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina propofol. Princíp lieku Propofol Propofol pôsobí ako silné celkové anestetikum s veľmi rýchlym nástupom účinku (cca 30 sekúnd) a celkovo krátkym účinkom (cca 5 minút). Celkové anestetiká sa používajú na vyvolanie bezvedomia (spánku) tak, aby mohli byť …

Rapifen

Rapifen

Rapifen je preparát, ktorý má využitie najmä v anestéziológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina alfentanil. Princíp Alfentanil je silné opioidné anestetikum, čo znamená, že veľmi silno potláča bolesť. Zlúčenina má pri vnútrožilovom podaní rýchly nástup účinku a jej účinok je krátkodobý. Využitie Liek sa podáva v rámci anestézie pri krátkodobých aj dlhotrvajúcich chirurgických zákrokoch. Podávanie …

Remifentanil

Remifentanil

Remifentanil je preparát, ktorý má využitie najmä v anestéziológii. Jeho účinnou zložkou je rovnomenná zlúčenina remifentanil. Princíp Patrí medzi silné opioidné anestetika, čo znamená, že veľmi silno potláča bolesť. Zlúčenina má pri vnútrožilovom podaní rýchly nástup účinku a jej účinok je veľmi krátkodobý. Využitie Liečivo sa podáva ako analgetikum v rámci navodenia a udržania celkovej anestézie …

Ultiva

Ultiva

Ultiva je preparát, ktorý má využitie najmä v anestéziológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina remifentanil. Princíp Remifentanil je silné opioidné anestetikum, čo znamená, že veľmi silno potláča bolesť. Zlúčenina má pri vnútrožilovom podaní rýchly nástup účinku a jej účinok je veľmi krátkodobý. Využitie Ultiva sa podáva ako analgetikum v rámci navodenia a udržania celkovej anestézie …

Back to top button