Valaciklovir

Latinský názov: Valaciclovirum

Lieky s účinnou látkou valaciklovir:

Valtrex

Valtrex

Valtrex je liek určený na liečbu vírusových infekcií. Patrí do skupiny chemoterapeutiká a jeho účinnou zložkou je valaciklovir.