Topotekán

Latinský názov: Topotecanum

Lieky s účinnou látkou topotekán:

Hycamtin

Hycamtin

Hycamtin je liek, ktorý sa používa v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou látkou je topotekán.