Topotekán

Latinský názov: Topotecanum

Lieky s účinnou látkou topotekán:


Hycamtin

Hycamtin

Hycamtin je liek, ktorý sa používa v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou látkou je topotekán. Princíp lieku Hycamtin Topotekán je zlúčenina, ktorá tlmí funkciu bunkového enzýmu známeho ako DNA topoizomeráza I. Tento enzým je dôležitý pre bunkové delenie a jeho vyradenia spôsobuje vznik zlomov DNA molekuly a bunkovú …

Back to top button