Teikoplanín

Latinský názov: Teicoplaninum

Lieky s účinnou látkou teikoplanín:


Targocid

Targocid

Targocid je liek, ktorý patrí do skupiny antibiotík známych ako glykopeptidy. Jeho účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina teikoplanín. Obsah článku:Princíp lieku Targocid VyužitiePodávanieNevýhody Princíp lieku Targocid Teikoplanín sa indikuje na liečbu potenciálne závažných infekcií spôsobených citlivými grampozitívnymi baktériami, vrátane baktérií rezistentných na iné antibiotiká (ako penicilín a cefalosporíny): endokarditídy, septikémie, infekcií kostí a kĺbov, respiračných …

Back to top button