Teikoplanín

Latinský názov: Teicoplaninum

Lieky s účinnou látkou teikoplanín:


Targocid

Targocid

Targocid je liek, ktorý patrí do skupiny antibiotík známych ako glykopeptidy. Jeho účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina teikoplanín. Princíp lieku Targocid Teikoplanín sa indikuje na liečbu potenciálne závažných infekcií spôsobených citlivými grampozitívnymi baktériami, vrátane baktérií rezistentných na iné antibiotiká (ako penicilín a cefalosporíny): endokarditídy, septikémie, infekcií kostí a kĺbov, respiračných infekcií, infekcií kože a mäkkých …

Back to top button