Sunitinib

Latinský názov: Sunitinibum

Lieky s účinnou látkou sunitinib:

Sutent

Sutent

Sutent je liek, ktorý sa používa v onkológii na liečbu rakoviny. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou zložkou je sunitinib.