Stroncium ranelát

Lieky s účinnou látkou stroncium ranelát:


Protelos

Protelos

Protelos je liek, ktorý sa používa najmä v osteológii (odbor medicíny zaoberajúci sa problematikou kostí), a to na liečbu osteoporózy. Patrí do skupiny soli a ióny pre perorálnu a parenterálnu aplikáciu a jeho účinnou zložkou je stroncium ranelát. Princíp lieku Protelos Stroncium ranelát patrí medzi soli stroncia. Stroncium je chemický prvok, ktorý je svojou stavbou …

Back to top button