Rufinamid

Latinský názov: Rufinamidum

Lieky s účinnou látkou rufinamid:

Inovelon

Inovelon je liek patriaci do skupiny moderných antiepileptík a jeho účinnou látkou je zlúčenina rufinamid. Inovelon5 (99.57%) 46 hlasov

Rufinamid