Ritonavir

Latinský názov: Ritonavirum

Lieky s účinnou látkou ritonavir:

Kaletra

Kaletra

Kaletra je kombinovaný liek, ktorý sa podáva pacientom s niektorými formami HIV infekcie. Patrí do skupiny chemoterapeutiká a jeho účinnými zložkami sú lopinavir a ritonavir. Kaletra4.9 (98.29%) 35 hlasov

Ritonavir