Ramucirumab

Latinský názov: Ramucirumab

Lieky s účinnou látkou ramucirumab:


Cyramza

Cyramza

Cyramza je liek určený na liečenie rakoviny a obsahuje liečivo ramucirumab, ktoré je monoklonálnou protilátkou. Tento liek patrí do skupiny cytostatík. Princíp Ramucirumab je špeciálna bielkovina, ktorá vie rozpoznať a naviazať sa na inú bielkovinu, ktorá sa nachádza v krvných cievach a volá sa „VEGF 2 receptor“. Tento receptor je potrebný pri tvorbe nových krvných ciev. …

Back to top button