Pyridostigmín

Latinský názov: Pyridostigminum

Lieky s účinnou látkou pyridostigmín:


Mestinon

Mestinon

Mestinon je liek, ktorý sa používa v terapii choroby známej ako myasthenia gravis. Patrí do skupiny parasympatomimetiká a jeho účinnú látkou je pyridostigmín. Princíp lieku Mestinon Pyridostigmín dokáže zablokovať acetylcholínesterázu, enzým rozkladajúci zlúčeninu acetylcholín. Acetylcholín má v organizme mnoho funkcií, napríklad umožňuje prenos vzruchov z nervu na svalové vlákno na nervosvalovej platničke. Zablokovanie acetylcholínesterázy vedie k navýšeniu …

Back to top button