Prometazín

Latinský názov: Promethazinum

Lieky s účinnou látkou prometazín:

Prothazin

Prothazin

Prothazin je liek, ktorý sa používa pri liečbe alergických reakcií. Patrí do skupiny antihistaminiká a jeho účinnou zložkou je prometazín. Princíp lieku Prothazin Prothazin je pôvodné antihistaminikum, ktoré vďaka zablokovaniu histamínu pôsobí proti alergickým reakciám a navyše vykazuje tlmivý efekt na centrálny nervový systém. Výsledkom je upokojenie, ospalosť a zníženie pocitu nevoľnosti. Využitie Prothazin môžeme podobne ako iné antihistaminiká podať pri liečbe alergických reakcií, ale vzhľadom k jeho tlmivému …

Back to top button