Prokaín-benzylpenicilín

Lieky s účinnou látkou prokaín-benzylpenicilín:


Back to top button