Omalizumab

Latinský názov: Omalizumabum

Lieky s účinnou látkou omalizumab:

Xolair

Xolair

Xolair je liek, ktorý sa používa na liečbu alergickej astmy a chronickej spontánnej urtikárie. Patrí do skupiny bronchodilatanciá, antiastmatiká a jeho účinnou zložkou je omalizumab. 5.0 27