Lapatinib

Lieky s účinnou látkou lapatinib:


Tyverb

Tyverb

Tyverb je liek, ktorý sa používa v onkológii na liečbu niektorých druhov rakoviny prsníka. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou látkou je lapatinib. Princíp lieku Tyverb Lapatinib je liek, ktorý patrí do biologickej terapie. Zlúčenina blokuje tzv. tyrozínkinázy (enzýmy zúčastňujúce sa prenosu informácií v bunkách), ktoré majú súvislosť s receptorom epidermálneho rastového faktora (EGFR) …

Back to top button