Koagulačný faktor VIII

Latinský názov: Factor coagulatus VIII

Lieky s účinnou látkou koagulačný faktor VIII:


Haemoctin SDH

Haemoctin SDH

Haemoctin SDH patrí medzi lieky využívané v hematológii, jeho účinnou zložkou je ľudský koagulačný faktor VIII. Princíp Účinná látka je koncentrát ľudského koagulačného faktora VIII, ktorý je dôležitou súčasťou koagulačnej kaskády. Látka sa získava z krvnej plazmy darcov. Využitie Haemoctin SDH sa podáva na prevenciu aj liečbu krvácania súvisiaceho s hemofíliou typu A, čo je geneticky …

Back to top button