Kaspofungín

Latinský názov: Caspofunginum

Lieky s účinnou látkou kaspofungín:


Cancidas

Cancidas

Cancidas je liek, ktorý môžeme zaradiť medzi lieky proti plesniam (antimykotiká). Jeho účinnou zložkou je zlúčenina Caspofungin (kaspofungín). Princíp Caspofungin je látka účinkujúca proti plesniam. Zlúčenina zablokuje metabolizmus bunkovej steny plesní a tým naruší jej integritu. Výsledkom je smrť plesňových buniek. Využitie Cancidas sa používa výhradne na liečbu závažných plesňových infekcií, ak sa plesne dostali …

Back to top button