Indobufén

Latinský názov: Indobufenum

Lieky s účinnou látkou indobufén:


Ibustrin

Ibustrin

Ibustrin je liek používaný pri niektorých ochoreniach súvisiacich so zrážanlivosťou krvi. Účinnou látkou prípravku je zlúčenina indobufen. Princíp lieku Ibustrin Indobufen patrí medzi antiagregačné lieky. Svojim účinkom narušuje funkciu enzýmu známeho ako doštičková cyklooxygenáza. Zablokovanie tohto enzýmu tlmí tvorbu tromboxánu A2 a dochádza k zníženému zhlukovaniu doštičiek. Konečným dôsledkom je obmedzená schopnosť doštičiek vytvárať krvné …

Back to top button