Imipeném

Latinský názov: Imipenemum

Lieky s účinnou látkou imipeném:

Posts not found