Imipeném

Latinský názov: Imipenemum

Lieky s účinnou látkou imipeném:


Posts not found

Back to top button