Guajfenezín

Latinský názov: Guaifenesinum

Lieky s účinnou látkou guajfenezín:


Robitussin Expectorans

Robitussin Expectorans

Robitussin Expectorans je preparát, ktorý sa používa na liečbu vlhkého a produktívneho kašľa. Patrí do skupiny expektoranciá, mukolytiká a jeho účinnou látkou je guajfenezín. Princíp preparátu Robitussin Expectorans Guajfenezín pôsobí ľahko tlmivo na centrálny nervový systém, má účinok proti úzkosti, uvoľňuje hladké svalstvo a uvoľňuje hlien a riedke výlučky z priedušiek na umožnenie produktívnejšieho kašľa. …

Back to top button