Guajfenezín

Latinský názov: Guaifenesinum

Lieky s účinnou látkou guajfenezín:

Robitussin Expectorans

Robitussin Expectorans

Robitussin Expectorans je preparát, ktorý sa používa na liečbu vlhkého a produktívneho kašľa. Patrí do skupiny expektoranciá, mukolytiká a jeho účinnou látkou je guajfenezín.