Ganciklovir

Latinský názov: Ganciclovirum

Lieky s účinnou látkou ganciklovir:

Virgan

Virgan

Virgan je liek, ktorý sa používa na liečbu niektorých povrchových vírusových infekcií oka. Patrí do skupiny chemoterapeutiká a jeho účinnou látkou je ganciklovir.