Fenoterol

Latinský názov: Fenoterolum

Lieky s účinnou látkou fenoterol:


Berodual

Berodual

Berodual je kombinovaný liek, ktorý sa používa na liečbu ochorení dýchacej sústavy spojených so zúžením dýchacích ciest. Patrí do skupiny bronchodilatanciá, antiastmatiká a jeho účinnými látkami sú ipratrópiumbromid a fenoterol. Princíp lieku Berodual Ipratropiumbromid patrí do skupiny látok nazývaných „anticholinergiká“ a fenoterol patrí do skupiny látok nazývaných „selektívne agonisty beta-2-adrenoreceptorov“. Obe látky pôsobia na hladké svalstvo priedušiek, ktoré uvoľňujú, čím sa …

Berotec N

Berotec N

Berotec N je liek, ktorý sa používa na liečbu ochorení dýchacej sústavy spojených so zúžením dýchacích ciest. Patrí do skupiny bronchodilatanciá, antiastmatiká a jeho účinnou látkou je fenoterol. Princíp lieku Berotec N Fenoterol patrí do skupiny liekov nazývaných „selektívne agonisty beta-2-adrenoreceptorov“, a preto pôsobí na hladkú svalovinu priedušiek a uvoľňuje ju, čím sa priedušky rozšíria. Rozšírenie priedušiek zlepšuje dýchanie u rady pľúcnych ochorení. …

Back to top button