Exemestán

Latinský názov: Exemestanum

Lieky s účinnou látkou exemestán:

Greca

Greca

Greca je liek, ktorý sa používa v onkológii na liečbu niektorých foriem rakoviny prsníka. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou zložkou je exemestán.