Exemestán

Latinský názov: Exemestanum

Lieky s účinnou látkou exemestán:


Greca

Greca

Greca je liek, ktorý sa používa v onkológii na liečbu niektorých foriem rakoviny prsníka. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou zložkou je exemestán. Princíp lieku Greca Exemestan patrí do skupiny liečiv známych ako inhibítory aromatázy. Tieto lieky reagujú s látkou nazývanou aromatáza, ktorá je potrebná na tvorbu ženských pohlavných hormónov, estrogénov, obzvlášť u pacientok po menopauze. Zníženie …

Back to top button