Ertapeném

Latinský názov: Ertapenemum

Lieky s účinnou látkou ertapeném:

Invanz

Invanz

Invanz je antibiotikum zo skupiny karbapenémov a jeho účinnou látkou je zlúčenina ertapeném.