Vyliec.sk > Účinná látka > Elvitegravir

Elvitegravir

Lieky s účinnou látkou elvitegravir:

Genvoya

Genvoya je liek, ktorý patrí medzi kombinované antivírové preparáty (antivirotiká) a jeho účinnou zložkou sú zlúčeniny tenofovir, elvitegravir, kobicistat a emtricitabín.