Eletriptán

Latinský názov: Eletriptanum

Lieky s účinnou látkou eletriptán:


Relpax

Relpax

Relpax je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu migrény. Patrí do skupiny antimigreniká, antiserotoniká a jeho účinnou zložkou je eletriptán. Princíp lieku Relpax Tento liek je tzv. triptán. Účinná látka eletriptán zjednodušene povedané ovplyvňuje serotonínový systém v centrálnom nervovom systéme. Serotonín patrí medzi dôležité neuromediátory, čo sú zlúčeniny prenášajúce vzruchy medzi nervovými bunkami. Výsledkom je, že liek pôsobí na tie časti mozgu, …

Back to top button