Doxorubicín

Latinský názov: Doxorubicinum

Lieky s účinnou látkou doxorubicín:

Adriblastina CS

Adriblastina CS

Adriblastina CS je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je zlúčenina doxorubicín.