Daklizumab

Latinský názov: Daclizumabum

Lieky s účinnou látkou daklizumab:

Zinbryta

Zinbryta

Zinbryta je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu sklerózy multiplex. Patrí do skupiny imunopreparáty a jeho účinnou zložkou je daklizumab.